2020/10/01
English

فعالیت ها و خدمات انجمن از ابتدا تا کنون

 فعالیت ها و خدمات انجمن از ابتدا تا کنون:

از سال 1382 که انجمن شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز نموده از آنجا که تنها تشکل قانونی در شهرستان و استان بود توانست با توجه به پیگیریها و تاثیر گذاری که محصول صادراتی کشمش در میزان سهم صادرات شهرستان و استان داشت جایگاه خود را تثبیت و مورد توجه مسئولین قرار بگیرد . لذا برهمین  اساس سعی شد مطالبات فعالان و بویژه صادر کنندگان کشمش شهرستان که سالانه حدود 50٪ صادرات استان را به خود اختصاص میدهد از طریق مراجع قانونی پیگیری و اقداماتی بشرح زیر که به صورت خلاصه ارائه میگردد انجام دهد

1-از آنجا که پساب حاصل از واحدهای کشمش از طرف اداره محیط زیست مورد ایراد قرار گرفت با دعوت از مراکز دانشگاهی و شرکتهای خصوصی موضوع احداث تصفیه خانه در دستور کار انجمن قرار گرفت که از سالها ی گذشته تا کنون جمعی از واحدها دارای تصفیه خانه شده و اقداماتی برای جلوگیری از اعلام آلایندگی آنها توسط اداره محیط زیست گردید.

2- باتوجه به گاز رسانی به شهرستان ملایر و ضرورت استفاده واحدهای کشمش از گاز طبیعی اقدامات لازم انجام و با تعامل و همکاری با شرکت گاز عملیات گاز رسانی به واحدهای مسیر جاده اراک عملیاتی گردید.

3-هماهنگی بین اداره کل نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان و واحدهای کشمش ملایر برای جلوگیری ازتعطیلی  این واحدها.

4- هماهنگی با اداره کل گمرک وقت استان جهت شروع صادرات مستقیم کالای کشمش از شهرستان ملایر به کشورهای مختلف

5- ارتباط با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملایر و انتقال خواسته ها جهت بالا بردن کیفیت محصول کشمش با تهیه زیرانداز وسبد توسط باغداران و در ادامه انبار داری صحیح توسط واحدهای کشمش

6-تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلا می در ادوار مختلف و حل برخی مشکلات از جمله جرایم مالیاتی که بر اساس اعلام محیط زیست برای واحد های کشمش در نظر گرفته شده بود.

7- تثبیت بخش خصوصی و اهمیت دادن به آن با ایجاد این تشکل و حقانیت برای پذیرفتن آن توسط بخش دولتی و قبولاندن ارزشی بودن بخش خصوصی.

8- پیگیری موضوع از طریق اداره مالیاتی و پذیرفتن آن که محصول کشمش شهرستان صادراتی است و قوانین مرتبط با صادرات باید بر آن حاکم باشند.

9- همکاری و پیگیری استقرار اداره گمرک در شهرستان با توجه به ضرورت وجود آن با همکاری اتاق بازرگانی همدان

10- جهت رفع مشکل پساب واحدهای کشمش تا احداث تصفیه خانه عقد قرارداد با شرکت آبفای ملایر جهت انتقال پساب  به تصفیه خانه شهری ملایر برای مدت 7 سال

11- پیگیری واگذاری یک حلقه چاه از شرکت آبفا جهت تامین آب مورد نیاز واحدهای کشمش مستقر در  مسیر جاده اراک ودر ادامه پیگیری تأمین آب این واحد ها از خط انتقال سد کلان ملایر از طریق امور آب

12- عضویت و حضور درجلسات مرتبط شهرستان و استان و کشور بعنوان یک تشکیل قانونمد و طرح مسائل و مشکلات این بخش و پیگیری مطالبات

13- مشاوره به مسئولین شهرستان و استان در خصوص مسائل مختلف و بویژه موارد مرتبط به اعضا این تشکل

14- همکاری و تعامل با ادارات و سازمانهای شهرستان برای برگزاری مناسبتهای مختلف در طول مدت فعایت انجمن.

15- بررسی قوانین و مقررات مصوب در خصوص صادرات و ارائه نظرات و پیشنهاد های اجرائی به مسئولین در دوران مختلف

16- برگزاری جلسات و نشستهای مختلف با نمایندگان مجلس در ادوار مختلف ، مسئولین ادارات و سازمانها و ارائه نظرات کارشناسی جهت تقویت امر صادرات شهرستان بویژه در زمینه کشمش به آنها.

17- انجام برنامه های مختلف با دعوت از اعضاء انجمن و ارائه خدمات مورد نیاز اعضاء و پیگری خواسته های قانونی اعضا از طرق مختلف